حداقل اعتبار پاسپورت از زمان سفر 6 ماه و مسئوليت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعيت خروج از کشور و تاريخ اعتبار پاسپورت به عهده مسافر يا رزرو گيرنده مي باشد و بیتاسیرنوین کیش مسئوليتي در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.سایر اعلانات