ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 02142043 تماس حاصل نموده یا به آدرس کارگر شمالي بالاتر از چهارراه فاطمي نبش کوچه ديدگاه پلاک 1593 واحد 1 مراجعه نمایید.