ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 02142043-53715000 تماس حاصل نموده یا به آدرس کيش، ميدان ساحل، ساختمان ديپلمات، طبقه دوم، واحد ۲۱۲ / تهران، کارگر شمالي بالاتر از چهارراه فاطمي نبش کوچه ديدگاه پلاک 1593 واحد 1 مراجعه نمایید.