تکمیل فرم خوداظهاری
ضمن عرض سلام
پیرو آخرین بخشنامه هواپیمایی معراج 
ورود مسافر به ایران از کشور ترکیه می بایست بر اساس شرایط زیر باشد:
ارائه گواهی واکسیناسیون کامل که 14 روز از آن گذشته باشد
و
ارائه تست PCR یا RT PCR با نشان QR و مهلت 72 ساعته
 تکمیل فرم خوداظهاری 
دریافت از طریق لینک :

نکات مهم :
1- تمام افراد بالای 12 ملزم به رعایت موارد فوق هستند
2- در صورت نیاز به هر گونه تست مجدد و قرنطینه هزینه آن برعهده مسافر می باشد
3- تمام موارد فوق از تاریخ 1 اردیبهشت ماه لازم الاجراستسایر اعلانات