اطلاعیه مهم در خصوص کارت واکسیناسیون انگلیسی

با توجه به ضرورت ارائه کارت واکسیناسیون وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به زبان انگلیسی به عنوان یکی از مدارک سفر جهت ارائه در فرودگاه به آگاهی می رساند گاها بعضی مسافران به دلیل عدم اطلاع یا سهل انگاری این کارت را قبل از مراجعه به فرودگاه تهیه ننموده و بعد از مراجعه به فرودگاه درخواست تهیه آن را دارند.

شایان ذکر است به دلیل شلوغی سرور وب سایت وزارت بهداشت در لحظه یا روز پرواز ممکن است مسافر موفق به دریافت کارت انگلیسی واکسیناسیون نشود در این صورت مسافر پذیرش نخواهد شد.

تمام همکاران محترم موظف به اطلاع رسانی این موضوع به مسافرین خود هستند در صورت عدم استفاده مسافر از پرواز به دلیل فوق پرواز به صورت کامل سوخت خواهد بود.

سایر اعلانات